Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie:

Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1           3 018,00 zł          3 259,44 zł
2        233 904,15 zł       252 616,48 zł
3          32 119,85 zł        34 691,91 zł
4          18 418,15 zł        19 891,60 zł
5        310 309,61 zł       335 134,38 zł
6          16 438,51 zł        17 753,59 zł
7          24 037,52 zł        25 960,52 zł
8        132 731,40 zł       143 349,91 zł
9              410,00 zł             442,80 zł
10          12 099,00 zł        13 066,92 zł
11          14 293,50 zł        15 436,98 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          14 751,00 zł        15 931,08 zł
14        116 934,85 zł       126 289,64 zł
15          13 915,30 zł        15 028,52 zł
16        102 300,00 zł       110 484,08 zł
17          30 339,55 zł        32 766,71 zł
18          49 646,00 zł        53 617,68 zł
19           4 442,45 zł          4 797,85 zł
20           8 172,68 zł          8 826,49 zł
21          12 826,98 zł        13 853,14 zł
22           8 963,04 zł          9 680,08 zł
23          28 528,50 zł        30 810,78 zł
24          21 819,00 zł        23 564,52 zł
25              970,00 zł          1 047,60 zł
26          22 295,18 zł        24 078,86 zł
27           3 900,00 zł          4 212,00 zł
28          39 785,33 zł        42 968,16 zł
29          47 385,45 zł        51 176,29 zł
30          18 416,28 zł        19 889,58 zł
31          71 308,55 zł        77 013,23 zł
32          35 849,50 zł        38 717,46 zł
33          25 131,16 zł        27 229,55 zł
34           2 362,36 zł          2 551,35 zł
35          50 415,75 zł        54 449,01 zł
36        170 855,50 zł       184 523,94 zł
37          16 791,25 zł        18 134,55 zł
38           2 320,57 zł          2 506,22 zł
39          37 537,04 zł        40 540,00 zł
40          10 924,30 zł        11 798,24 zł
41          70 001,07 zł        75 601,16 zł
42              435,00 zł             469,80 zł
43           7 821,90 zł          8 447,65 zł
44          79 898,75 zł        86 290,65 zł
45          22 700,00 zł        24 516,00 zł
46           6 012,00 zł          6 492,95 zł
47          11 983,92 zł        12 942,63 zł
48           3 325,54 zł          3 588,90 zł
49           3 691,92 zł          3 987,27 zł
50           1 344,42 zł          1 451,97 zł
51           4 659,06 zł          5 031,78 zł
52           6 593,95 zł          7 121,47 zł
53           1 174,00 zł          1 267,92 zł
54          13 509,50 zł        14 590,26 zł
55          37 680,00 zł        40 695,00 zł
56          47 745,50 zł        51 565,14 zł
57           8 735,50 zł          9 434,34 zł
  58          11 220,00 zł        12 117,60 zł
59          12 707,64 zł        13 724,25 zł
60           8 281,50 zł          8 944,02 zł
61           1 500,00 zł          1 620,00 zł
RAZEM     2 181 870,93 zł    2 356 509,00 zł

Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie:

Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1           3 018,00 zł          3 259,44 zł
2        233 904,15 zł       252 616,48 zł
3          32 119,85 zł        34 691,91 zł
4          18 418,15 zł        19 891,60 zł
5        310 309,61 zł       335 134,38 zł
6          16 438,51 zł        17 753,59 zł
7          24 037,52 zł        25 960,52 zł
8        132 731,40 zł       143 349,91 zł
9              410,00 zł             442,80 zł
10          12 099,00 zł        13 066,92 zł
11          14 293,50 zł        15 436,98 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          14 751,00 zł        15 931,08 zł
14        116 934,85 zł       126 289,64 zł
15          13 915,30 zł        15 028,52 zł
16        102 300,00 zł       110 484,08 zł
17          30 339,55 zł        32 766,71 zł
18          49 646,00 zł        53 617,68 zł
19           4 442,45 zł          4 797,85 zł
20           8 172,68 zł          8 826,49 zł
21          12 826,98 zł        13 853,14 zł
22           8 963,04 zł          9 680,08 zł
23          28 528,50 zł        30 810,78 zł
24          21 819,00 zł        23 564,52 zł
25              970,00 zł          1 047,60 zł
26          22 295,18 zł        24 078,86 zł
27           3 900,00 zł          4 212,00 zł
28          39 785,33 zł        42 968,16 zł
29          47 385,45 zł        51 176,29 zł
30          18 416,28 zł        19 889,58 zł
31          71 308,55 zł        77 013,23 zł
32          35 849,50 zł        38 717,46 zł
33          25 131,16 zł        27 229,55 zł
34           2 362,36 zł          2 551,35 zł
35          50 415,75 zł        54 449,01 zł
36        170 855,50 zł       184 523,94 zł
37          16 791,25 zł        18 134,55 zł
38           2 320,57 zł          2 506,22 zł
39          37 537,04 zł        40 540,00 zł
40          10 924,30 zł        11 798,24 zł
41          70 001,07 zł        75 601,16 zł
42              435,00 zł             469,80 zł
43           7 821,90 zł          8 447,65 zł
44          79 898,75 zł        86 290,65 zł
45          22 700,00 zł        24 516,00 zł
46           6 012,00 zł          6 492,95 zł
47          11 983,92 zł        12 942,63 zł
48           3 325,54 zł          3 588,90 zł
49           3 691,92 zł          3 987,27 zł
50           1 344,42 zł          1 451,97 zł
51           4 659,06 zł          5 031,78 zł
52           6 593,95 zł          7 121,47 zł
53           1 174,00 zł          1 267,92 zł
54          13 509,50 zł        14 590,26 zł
55          37 680,00 zł        40 695,00 zł
56          47 745,50 zł        51 565,14 zł
57           8 735,50 zł          9 434,34 zł
  58          11 220,00 zł        12 117,60 zł
59          12 707,64 zł        13 724,25 zł
60           8 281,50 zł          8 944,02 zł
61           1 500,00 zł          1 620,00 zł
RAZEM     2 181 870,93 zł    2 356 509,00 zł

Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie:

Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1           3 018,00 zł          3 259,44 zł
2        233 904,15 zł       252 616,48 zł
3          32 119,85 zł        34 691,91 zł
4          18 418,15 zł        19 891,60 zł
5        310 309,61 zł       335 134,38 zł
6          16 438,51 zł        17 753,59 zł
7          24 037,52 zł        25 960,52 zł
8        132 731,40 zł       143 349,91 zł
9              410,00 zł             442,80 zł
10          12 099,00 zł        13 066,92 zł
11          14 293,50 zł        15 436,98 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          14 751,00 zł        15 931,08 zł
14        116 934,85 zł       126 289,64 zł
15          13 915,30 zł        15 028,52 zł
16        102 300,00 zł       110 484,08 zł
17          30 339,55 zł        32 766,71 zł
18          49 646,00 zł        53 617,68 zł
19           4 442,45 zł          4 797,85 zł
20           8 172,68 zł          8 826,49 zł
21          12 826,98 zł        13 853,14 zł
22           8 963,04 zł          9 680,08 zł
23          28 528,50 zł        30 810,78 zł
24          21 819,00 zł        23 564,52 zł
25              970,00 zł          1 047,60 zł
26          22 295,18 zł        24 078,86 zł
27           3 900,00 zł          4 212,00 zł
28          39 785,33 zł        42 968,16 zł
29          47 385,45 zł        51 176,29 zł
30          18 416,28 zł        19 889,58 zł
31          71 308,55 zł        77 013,23 zł
32          35 849,50 zł        38 717,46 zł
33          25 131,16 zł        27 229,55 zł
34           2 362,36 zł          2 551,35 zł
35          50 415,75 zł        54 449,01 zł
36        170 855,50 zł       184 523,94 zł
37          16 791,25 zł        18 134,55 zł
38           2 320,57 zł          2 506,22 zł
39          37 537,04 zł        40 540,00 zł
40          10 924,30 zł        11 798,24 zł
41          70 001,07 zł        75 601,16 zł
42              435,00 zł             469,80 zł
43           7 821,90 zł          8 447,65 zł
44          79 898,75 zł        86 290,65 zł
45          22 700,00 zł        24 516,00 zł
46           6 012,00 zł          6 492,95 zł
47          11 983,92 zł        12 942,63 zł
48           3 325,54 zł          3 588,90 zł
49           3 691,92 zł          3 987,27 zł
50           1 344,42 zł          1 451,97 zł
51           4 659,06 zł          5 031,78 zł
52           6 593,95 zł          7 121,47 zł
53           1 174,00 zł          1 267,92 zł
54          13 509,50 zł        14 590,26 zł
55          37 680,00 zł        40 695,00 zł
56          47 745,50 zł        51 565,14 zł
57           8 735,50 zł          9 434,34 zł
  58          11 220,00 zł        12 117,60 zł
59          12 707,64 zł        13 724,25 zł
60           8 281,50 zł          8 944,02 zł
61           1 500,00 zł          1 620,00 zł
RAZEM     2 181 870,93 zł    2 356 509,00 zł

Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1           3 018,00 zł          3 259,44 zł
2        233 904,15 zł       252 616,48 zł
3          32 119,85 zł        34 691,91 zł
4          18 418,15 zł        19 891,60 zł
5        310 309,61 zł       335 134,38 zł
6          16 438,51 zł        17 753,59 zł
7          24 037,52 zł        25 960,52 zł
8        132 731,40 zł       143 349,91 zł
9              410,00 zł             442,80 zł
10          12 099,00 zł        13 066,92 zł
11          14 293,50 zł        15 436,98 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          14 751,00 zł        15 931,08 zł
14        116 934,85 zł       126 289,64 zł
15          13 915,30 zł        15 028,52 zł
16        102 300,00 zł       110 484,08 zł
17          30 339,55 zł        32 766,71 zł
18          49 646,00 zł        53 617,68 zł
19           4 442,45 zł          4 797,85 zł
20           8 172,68 zł          8 826,49 zł
21          12 826,98 zł        13 853,14 zł
22           8 963,04 zł          9 680,08 zł
23          28 528,50 zł        30 810,78 zł
24          21 819,00 zł        23 564,52 zł
25              970,00 zł          1 047,60 zł
26          22 295,18 zł        24 078,86 zł
27           3 900,00 zł          4 212,00 zł
28          39 785,33 zł        42 968,16 zł
29          47 385,45 zł        51 176,29 zł
30          18 416,28 zł        19 889,58 zł
31          71 308,55 zł        77 013,23 zł
32          35 849,50 zł        38 717,46 zł
33          25 131,16 zł        27 229,55 zł
34           2 362,36 zł          2 551,35 zł
35          50 415,75 zł        54 449,01 zł
36        170 855,50 zł       184 523,94 zł
37          16 791,25 zł        18 134,55 zł
38           2 320,57 zł          2 506,22 zł
39          37 537,04 zł        40 540,00 zł
40          10 924,30 zł        11 798,24 zł
41          70 001,07 zł        75 601,16 zł
42              435,00 zł             469,80 zł
43           7 821,90 zł          8 447,65 zł
44          79 898,75 zł        86 290,65 zł
45          22 700,00 zł        24 516,00 zł
46           6 012,00 zł          6 492,95 zł
47          11 983,92 zł        12 942,63 zł
48           3 325,54 zł          3 588,90 zł
49           3 691,92 zł          3 987,27 zł
50           1 344,42 zł          1 451,97 zł
51           4 659,06 zł          5 031,78 zł
52           6 593,95 zł          7 121,47 zł
53           1 174,00 zł          1 267,92 zł
54          13 509,50 zł        14 590,26 zł
55          37 680,00 zł        40 695,00 zł
56          47 745,50 zł        51 565,14 zł
57           8 735,50 zł          9 434,34 zł
  58          11 220,00 zł        12 117,60 zł
59          12 707,64 zł        13 724,25 zł
60           8 281,50 zł          8 944,02 zł
61           1 500,00 zł          1 620,00 zł
RAZEM     2 181 870,93 zł    2 356 509,00 zł

Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1           3 018,00 zł          3 259,44 zł
2        233 904,15 zł       252 616,48 zł
3          32 119,85 zł        34 691,91 zł
4          18 418,15 zł        19 891,60 zł
5        310 309,61 zł       335 134,38 zł
6          16 438,51 zł        17 753,59 zł
7          24 037,52 zł        25 960,52 zł
8        132 731,40 zł       143 349,91 zł
9              410,00 zł             442,80 zł
10          12 099,00 zł        13 066,92 zł
11          14 293,50 zł        15 436,98 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          14 751,00 zł        15 931,08 zł
14        116 934,85 zł       126 289,64 zł
15          13 915,30 zł        15 028,52 zł
16        102 300,00 zł       110 484,08 zł
17          30 339,55 zł        32 766,71 zł
18          49 646,00 zł        53 617,68 zł
19           4 442,45 zł          4 797,85 zł
20           8 172,68 zł          8 826,49 zł
21          12 826,98 zł        13 853,14 zł
22           8 963,04 zł          9 680,08 zł
23          28 528,50 zł        30 810,78 zł
24          21 819,00 zł        23 564,52 zł
25              970,00 zł          1 047,60 zł
26          22 295,18 zł        24 078,86 zł
27           3 900,00 zł          4 212,00 zł
28          39 785,33 zł        42 968,16 zł
29          47 385,45 zł        51 176,29 zł
30          18 416,28 zł        19 889,58 zł
31          71 308,55 zł        77 013,23 zł
32          35 849,50 zł        38 717,46 zł
33          25 131,16 zł        27 229,55 zł
34           2 362,36 zł          2 551,35 zł
35          50 415,75 zł        54 449,01 zł
36        170 855,50 zł       184 523,94 zł
37          16 791,25 zł        18 134,55 zł
38           2 320,57 zł          2 506,22 zł
39          37 537,04 zł        40 540,00 zł
40          10 924,30 zł        11 798,24 zł
41          70 001,07 zł        75 601,16 zł
42              435,00 zł             469,80 zł
43           7 821,90 zł          8 447,65 zł
44          79 898,75 zł        86 290,65 zł
45          22 700,00 zł        24 516,00 zł
46           6 012,00 zł          6 492,95 zł
47          11 983,92 zł        12 942,63 zł
48           3 325,54 zł          3 588,90 zł
49           3 691,92 zł          3 987,27 zł
50           1 344,42 zł          1 451,97 zł
51           4 659,06 zł          5 031,78 zł
52           6 593,95 zł          7 121,47 zł
53           1 174,00 zł          1 267,92 zł
54          13 509,50 zł        14 590,26 zł
55          37 680,00 zł        40 695,00 zł
56          47 745,50 zł        51 565,14 zł
57           8 735,50 zł          9 434,34 zł
  58          11 220,00 zł        12 117,60 zł
59          12 707,64 zł        13 724,25 zł
60           8 281,50 zł          8 944,02 zł
61           1 500,00 zł          1 620,00 zł
RAZEM     2 181 870,93 zł    2 356 509,00 zł

Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1           3 018,00 zł          3 259,44 zł
2        233 904,15 zł       252 616,48 zł
3          32 119,85 zł        34 691,91 zł
4          18 418,15 zł        19 891,60 zł
5        310 309,61 zł       335 134,38 zł
6          16 438,51 zł        17 753,59 zł
7          24 037,52 zł        25 960,52 zł
8        132 731,40 zł       143 349,91 zł
9              410,00 zł             442,80 zł
10          12 099,00 zł        13 066,92 zł
11          14 293,50 zł        15 436,98 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          14 751,00 zł        15 931,08 zł
14        116 934,85 zł       126 289,64 zł
15          13 915,30 zł        15 028,52 zł
16        102 300,00 zł       110 484,08 zł
17          30 339,55 zł        32 766,71 zł
18          49 646,00 zł        53 617,68 zł
19           4 442,45 zł          4 797,85 zł
20           8 172,68 zł          8 826,49 zł
21          12 826,98 zł        13 853,14 zł
22           8 963,04 zł          9 680,08 zł
23          28 528,50 zł        30 810,78 zł
24          21 819,00 zł        23 564,52 zł
25              970,00 zł          1 047,60 zł
26          22 295,18 zł        24 078,86 zł
27           3 900,00 zł          4 212,00 zł
28          39 785,33 zł        42 968,16 zł
29          47 385,45 zł        51 176,29 zł
30          18 416,28 zł        19 889,58 zł
31          71 308,55 zł        77 013,23 zł
32          35 849,50 zł        38 717,46 zł
33          25 131,16 zł        27 229,55 zł
34           2 362,36 zł          2 551,35 zł
35          50 415,75 zł        54 449,01 zł
36        170 855,50 zł       184 523,94 zł
37          16 791,25 zł        18 134,55 zł
38           2 320,57 zł          2 506,22 zł
39          37 537,04 zł        40 540,00 zł
40          10 924,30 zł        11 798,24 zł
41          70 001,07 zł        75 601,16 zł
42              435,00 zł             469,80 zł
43           7 821,90 zł          8 447,65 zł
44          79 898,75 zł        86 290,65 zł
45          22 700,00 zł        24 516,00 zł
46           6 012,00 zł          6 492,95 zł
47          11 983,92 zł        12 942,63 zł
48           3 325,54 zł          3 588,90 zł
49           3 691,92 zł          3 987,27 zł
50           1 344,42 zł          1 451,97 zł
51           4 659,06 zł          5 031,78 zł
52           6 593,95 zł          7 121,47 zł
53           1 174,00 zł          1 267,92 zł
54          13 509,50 zł        14 590,26 zł
55          37 680,00 zł        40 695,00 zł
56          47 745,50 zł        51 565,14 zł
57           8 735,50 zł          9 434,34 zł
  58          11 220,00 zł        12 117,60 zł
59          12 707,64 zł        13 724,25 zł
60           8 281,50 zł          8 944,02 zł
61           1 500,00 zł          1 620,00 zł
RAZEM     2 181 870,93 zł    2 356 509,00 zł

Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania

Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c

Materiały do pobrania