Informacja w wyniku zapytania ofertowego pn.Dostawa ręczników jednorazowych i papieru toaletowego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Modyfikacja zapytania ofertowego oraz załącznika nr 4 do zapytania ofertowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-19/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa ręczników jednorazowych i papieru toaletowego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja w wyniku zapytania ofertowego pn.Dostawa ręczników jednorazowych i papieru toaletowego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Modyfikacja zapytania ofertowego oraz załącznika nr 4 do zapytania ofertowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-19/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa ręczników jednorazowych i papieru toaletowego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Modyfikacja zapytania ofertowego oraz załącznika nr 4 do zapytania ofertowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-19/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa ręczników jednorazowych i papieru toaletowego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-19/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa ręczników jednorazowych i papieru toaletowego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania