Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 142 387,90 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


UWAGA!!!

Dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174631/01 z dnia 2022-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

78981ec0-548e-4b73-a6d9-428003ab96f8

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 142 387,90 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


UWAGA!!!

Dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174631/01 z dnia 2022-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

78981ec0-548e-4b73-a6d9-428003ab96f8

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 142 387,90 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


UWAGA!!!

Dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174631/01 z dnia 2022-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

78981ec0-548e-4b73-a6d9-428003ab96f8

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 142 387,90 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


UWAGA!!!

Dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174631/01 z dnia 2022-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

78981ec0-548e-4b73-a6d9-428003ab96f8

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


UWAGA!!!

Dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174631/01 z dnia 2022-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

78981ec0-548e-4b73-a6d9-428003ab96f8

Materiały do pobrania

UWAGA!!!

Dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174631/01 z dnia 2022-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

78981ec0-548e-4b73-a6d9-428003ab96f8

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174631/01 z dnia 2022-05-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 5 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

78981ec0-548e-4b73-a6d9-428003ab96f8

Materiały do pobrania