Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 219 905,23 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 92 228,64 99 606,93
2 4 141,08 4 472,37
3 23 810,40 25 715,23
4 25 730,20 27 788,62
5 8 050,00 8 694,00
6 11 640,00 12 571,20
7 2 630,00 2 840,00
8 11 640,00 12 571,20
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
203 616,32 219 905,23

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195951/01 z dnia 2022-06-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

4128410c-1a1c-48bc-9549-567a9bdf5543

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 219 905,23 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 92 228,64 99 606,93
2 4 141,08 4 472,37
3 23 810,40 25 715,23
4 25 730,20 27 788,62
5 8 050,00 8 694,00
6 11 640,00 12 571,20
7 2 630,00 2 840,00
8 11 640,00 12 571,20
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
203 616,32 219 905,23

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195951/01 z dnia 2022-06-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

4128410c-1a1c-48bc-9549-567a9bdf5543

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 219 905,23 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 92 228,64 99 606,93
2 4 141,08 4 472,37
3 23 810,40 25 715,23
4 25 730,20 27 788,62
5 8 050,00 8 694,00
6 11 640,00 12 571,20
7 2 630,00 2 840,00
8 11 640,00 12 571,20
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
203 616,32 219 905,23

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195951/01 z dnia 2022-06-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

4128410c-1a1c-48bc-9549-567a9bdf5543

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 219 905,23 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 92 228,64 99 606,93
2 4 141,08 4 472,37
3 23 810,40 25 715,23
4 25 730,20 27 788,62
5 8 050,00 8 694,00
6 11 640,00 12 571,20
7 2 630,00 2 840,00
8 11 640,00 12 571,20
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
203 616,32 219 905,23

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195951/01 z dnia 2022-06-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

4128410c-1a1c-48bc-9549-567a9bdf5543

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 219 905,23 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 92 228,64 99 606,93
2 4 141,08 4 472,37
3 23 810,40 25 715,23
4 25 730,20 27 788,62
5 8 050,00 8 694,00
6 11 640,00 12 571,20
7 2 630,00 2 840,00
8 11 640,00 12 571,20
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
203 616,32 219 905,23

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195951/01 z dnia 2022-06-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

4128410c-1a1c-48bc-9549-567a9bdf5543

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195951/01 z dnia 2022-06-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

4128410c-1a1c-48bc-9549-567a9bdf5543

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195951/01 z dnia 2022-06-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

4128410c-1a1c-48bc-9549-567a9bdf5543

Materiały do pobrania