Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 245 815,65 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 43 119,00 46 568,52
2 78 911,00 88 642,38
3 50 395,00 61 985,85
4 8 285,23 9 613,54
5 10 126,78 11 586,20
6 1 912,00 2 351,76
7 20 380,00 25 067,40

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00223144/01 z dnia 2022-06-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

63d4451f-e333-4c5a-94c3-ec6649eacf74

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 245 815,65 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 43 119,00 46 568,52
2 78 911,00 88 642,38
3 50 395,00 61 985,85
4 8 285,23 9 613,54
5 10 126,78 11 586,20
6 1 912,00 2 351,76
7 20 380,00 25 067,40

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00223144/01 z dnia 2022-06-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

63d4451f-e333-4c5a-94c3-ec6649eacf74

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 245 815,65 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 43 119,00 46 568,52
2 78 911,00 88 642,38
3 50 395,00 61 985,85
4 8 285,23 9 613,54
5 10 126,78 11 586,20
6 1 912,00 2 351,76
7 20 380,00 25 067,40

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00223144/01 z dnia 2022-06-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

63d4451f-e333-4c5a-94c3-ec6649eacf74

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 245 815,65 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 43 119,00 46 568,52
2 78 911,00 88 642,38
3 50 395,00 61 985,85
4 8 285,23 9 613,54
5 10 126,78 11 586,20
6 1 912,00 2 351,76
7 20 380,00 25 067,40

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00223144/01 z dnia 2022-06-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

63d4451f-e333-4c5a-94c3-ec6649eacf74

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 245 815,65 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00223144/01 z dnia 2022-06-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

63d4451f-e333-4c5a-94c3-ec6649eacf74

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano załącznik nr 5 do SWZ.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00223144/01 z dnia 2022-06-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

63d4451f-e333-4c5a-94c3-ec6649eacf74

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00223144/01 z dnia 2022-06-24

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów do przygotowania i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz materiałów opakowaniowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

63d4451f-e333-4c5a-94c3-ec6649eacf74

Materiały do pobrania