Informacja wyniku postępowania w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 650 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania i przedmiary

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje pierwszy etap inwestycji jakim jest Blok Porodowy (nr pomieszczeń od 1/20 do 1/40) natomiast przedmiary odnoszą się do całości inwestycji i nie mogą być podstawą do kalkulacji oferty

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

Informacja wyniku postępowania w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 650 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania i przedmiary

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje pierwszy etap inwestycji jakim jest Blok Porodowy (nr pomieszczeń od 1/20 do 1/40) natomiast przedmiary odnoszą się do całości inwestycji i nie mogą być podstawą do kalkulacji oferty

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 650 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania i przedmiary

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje pierwszy etap inwestycji jakim jest Blok Porodowy (nr pomieszczeń od 1/20 do 1/40) natomiast przedmiary odnoszą się do całości inwestycji i nie mogą być podstawą do kalkulacji oferty

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 1 650 000,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania i przedmiary

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje pierwszy etap inwestycji jakim jest Blok Porodowy (nr pomieszczeń od 1/20 do 1/40) natomiast przedmiary odnoszą się do całości inwestycji i nie mogą być podstawą do kalkulacji oferty

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania i przedmiary

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje pierwszy etap inwestycji jakim jest Blok Porodowy (nr pomieszczeń od 1/20 do 1/40) natomiast przedmiary odnoszą się do całości inwestycji i nie mogą być podstawą do kalkulacji oferty

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania i przedmiary

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje pierwszy etap inwestycji jakim jest Blok Porodowy (nr pomieszczeń od 1/20 do 1/40) natomiast przedmiary odnoszą się do całości inwestycji i nie mogą być podstawą do kalkulacji oferty

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00245382/01 z dnia 2022-07-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

007d0118-32bc-4221-82a5-dbb54a10f982

Materiały do pobrania