Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 981 229,68 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1 147 274,00 zł 159 055,92 zł
2 820,00 zł 885,60 zł
3 757 680,00 zł 818 294,40 zł
4 2 772,00 zł 2 993,76 zł

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00277130/01 z dnia 2022-07-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Identyfikator postępowania na miniportalu:

f896a2fd-3085-4a0f-8e43-a2ff495f50ab

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 981 229,68 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1 147 274,00 zł 159 055,92 zł
2 820,00 zł 885,60 zł
3 757 680,00 zł 818 294,40 zł
4 2 772,00 zł 2 993,76 zł

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00277130/01 z dnia 2022-07-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Identyfikator postępowania na miniportalu:

f896a2fd-3085-4a0f-8e43-a2ff495f50ab

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 981 229,68 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1 147 274,00 zł 159 055,92 zł
2 820,00 zł 885,60 zł
3 757 680,00 zł 818 294,40 zł
4 2 772,00 zł 2 993,76 zł

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00277130/01 z dnia 2022-07-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Identyfikator postępowania na miniportalu:

f896a2fd-3085-4a0f-8e43-a2ff495f50ab

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 981 229,68 zł brutto, w tym:

Pakiet nr Netto Brutto
1 147 274,00 zł 159 055,92 zł
2 820,00 zł 885,60 zł
3 757 680,00 zł 818 294,40 zł
4 2 772,00 zł 2 993,76 zł

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00277130/01 z dnia 2022-07-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Identyfikator postępowania na miniportalu:

f896a2fd-3085-4a0f-8e43-a2ff495f50ab

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00277130/01 z dnia 2022-07-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Identyfikator postępowania na miniportalu:

f896a2fd-3085-4a0f-8e43-a2ff495f50ab

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00277130/01 z dnia 2022-07-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Identyfikator postępowania na miniportalu:

f896a2fd-3085-4a0f-8e43-a2ff495f50ab

Materiały do pobrania