Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Materiały z otwarcia


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 216 000,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 151 000,00 163 080,00
2 49 000,00 52 920,00

UWAGA!

Zamawiający działając na mocy art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji SWZ - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 poz. 1.

Termin składania ofert nie uległ zmianie i jest do dnia 29.08.2022 roku do godz. 10.00

W załączeniu Załącznik nr 2 po modyfikacji.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Materiały z otwarcia


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 216 000,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 151 000,00 163 080,00
2 49 000,00 52 920,00

UWAGA!

Zamawiający działając na mocy art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji SWZ - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 poz. 1.

Termin składania ofert nie uległ zmianie i jest do dnia 29.08.2022 roku do godz. 10.00

W załączeniu Załącznik nr 2 po modyfikacji.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Materiały z otwarcia


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 216 000,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 151 000,00 163 080,00
2 49 000,00 52 920,00

UWAGA!

Zamawiający działając na mocy art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji SWZ - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 poz. 1.

Termin składania ofert nie uległ zmianie i jest do dnia 29.08.2022 roku do godz. 10.00

W załączeniu Załącznik nr 2 po modyfikacji.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 216 000,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 151 000,00 163 080,00
2 49 000,00 52 920,00

UWAGA!

Zamawiający działając na mocy art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji SWZ - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 poz. 1.

Termin składania ofert nie uległ zmianie i jest do dnia 29.08.2022 roku do godz. 10.00

W załączeniu Załącznik nr 2 po modyfikacji.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

UWAGA!

Zamawiający działając na mocy art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji SWZ - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 poz. 1.

Termin składania ofert nie uległ zmianie i jest do dnia 29.08.2022 roku do godz. 10.00

W załączeniu Załącznik nr 2 po modyfikacji.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

Zamawiający działając na mocy art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji SWZ - Załącznik nr 2 - Pakiet nr 2 poz. 1.

Termin składania ofert nie uległ zmianie i jest do dnia 29.08.2022 roku do godz. 10.00

W załączeniu Załącznik nr 2 po modyfikacji.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00312375/01 z dnia 2022-08-19

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie – dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

72b8da72-675e-4acb-97d1-07de1bb625b6

Materiały do pobrania