Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 611 519,85 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
2 143 604,15 155 092,48
5 518,00 559,44
13 14 751,00 15 931,08
16 106 000,00 114 480,00
17 16 311,55 17 616,47
18 49 646,00 53 617,68
25 970,00 1 047,60
41 40 749,77 44 009,75
59 2 433,64 2 628,33
61 702,70 758,92
62 10 274,00 11 095,92
63 29 251,30 31 591,40
64 12 420,00 13 413,60
65 15 900,00 17 172,00
66 7 200,00 7 776,00
67 2 100,00 2 268,00
68 1 372,70 1 482,52
69 388,89 420,00
70 37 800,00 40 824,00
71 52 500,00 56 700,00
72 6 001,06 6 481,14
73 378,25 408,51
74 1 032,65 1 115,26
75 141,42 152,73
76 5 000,00 5 400,00
77 8 775,00 9 477,00

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi cz. 2 na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert oraz dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 i 5 SWZ.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 611 519,85 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
2 143 604,15 155 092,48
5 518,00 559,44
13 14 751,00 15 931,08
16 106 000,00 114 480,00
17 16 311,55 17 616,47
18 49 646,00 53 617,68
25 970,00 1 047,60
41 40 749,77 44 009,75
59 2 433,64 2 628,33
61 702,70 758,92
62 10 274,00 11 095,92
63 29 251,30 31 591,40
64 12 420,00 13 413,60
65 15 900,00 17 172,00
66 7 200,00 7 776,00
67 2 100,00 2 268,00
68 1 372,70 1 482,52
69 388,89 420,00
70 37 800,00 40 824,00
71 52 500,00 56 700,00
72 6 001,06 6 481,14
73 378,25 408,51
74 1 032,65 1 115,26
75 141,42 152,73
76 5 000,00 5 400,00
77 8 775,00 9 477,00

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi cz. 2 na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert oraz dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 i 5 SWZ.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 611 519,85 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
2 143 604,15 155 092,48
5 518,00 559,44
13 14 751,00 15 931,08
16 106 000,00 114 480,00
17 16 311,55 17 616,47
18 49 646,00 53 617,68
25 970,00 1 047,60
41 40 749,77 44 009,75
59 2 433,64 2 628,33
61 702,70 758,92
62 10 274,00 11 095,92
63 29 251,30 31 591,40
64 12 420,00 13 413,60
65 15 900,00 17 172,00
66 7 200,00 7 776,00
67 2 100,00 2 268,00
68 1 372,70 1 482,52
69 388,89 420,00
70 37 800,00 40 824,00
71 52 500,00 56 700,00
72 6 001,06 6 481,14
73 378,25 408,51
74 1 032,65 1 115,26
75 141,42 152,73
76 5 000,00 5 400,00
77 8 775,00 9 477,00

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi cz. 2 na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert oraz dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 i 5 SWZ.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 611 519,85 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
2 143 604,15 155 092,48
5 518,00 559,44
13 14 751,00 15 931,08
16 106 000,00 114 480,00
17 16 311,55 17 616,47
18 49 646,00 53 617,68
25 970,00 1 047,60
41 40 749,77 44 009,75
59 2 433,64 2 628,33
61 702,70 758,92
62 10 274,00 11 095,92
63 29 251,30 31 591,40
64 12 420,00 13 413,60
65 15 900,00 17 172,00
66 7 200,00 7 776,00
67 2 100,00 2 268,00
68 1 372,70 1 482,52
69 388,89 420,00
70 37 800,00 40 824,00
71 52 500,00 56 700,00
72 6 001,06 6 481,14
73 378,25 408,51
74 1 032,65 1 115,26
75 141,42 152,73
76 5 000,00 5 400,00
77 8 775,00 9 477,00

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi cz. 2 na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert oraz dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 i 5 SWZ.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi cz. 2 na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert oraz dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 i 5 SWZ.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Odpowiedzi cz. 2 na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert oraz dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 i 5 SWZ.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314630/01 z dnia 2022-08-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

dc84d7af-3da9-48ae-b68d-2bde32f4030d

Materiały do pobrania