UWAGA!

Informacja o unieważnieniu postępowania w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00320461/01 z dnia 2022-08-25

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3eee1337-45d3-401f-95f8-0626b5c8b20a

Materiały do pobrania

UWAGA!

Informacja o unieważnieniu postępowania w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00320461/01 z dnia 2022-08-25

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3eee1337-45d3-401f-95f8-0626b5c8b20a

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00320461/01 z dnia 2022-08-25

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3eee1337-45d3-401f-95f8-0626b5c8b20a

Materiały do pobrania