UWAGA!

Zamiana terminu składania ofert i zadawania pytań.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

UWAGA!

Zamiana terminu składania ofert i zadawania pytań

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

UWAGA!

Zamiana terminu składania ofert i zadawania pytań

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania