Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 361 600,00 zł brutto, w tym:

 
Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 231 481,48 250 000,00
2 9 351,85 10 100,00
3 27 777,78 30 000,00
4 12 500,00 13 500,00
5 12 962,96 14 000,00
6 12 962,96 14 000,00
7 27 777,78 30 000,00
334 814,81 361 600,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 361 600,00 zł brutto, w tym:

 
Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 231 481,48 250 000,00
2 9 351,85 10 100,00
3 27 777,78 30 000,00
4 12 500,00 13 500,00
5 12 962,96 14 000,00
6 12 962,96 14 000,00
7 27 777,78 30 000,00
334 814,81 361 600,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 361 600,00 zł brutto, w tym:

 
Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 231 481,48 250 000,00
2 9 351,85 10 100,00
3 27 777,78 30 000,00
4 12 500,00 13 500,00
5 12 962,96 14 000,00
6 12 962,96 14 000,00
7 27 777,78 30 000,00
334 814,81 361 600,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 361 600,00 zł brutto, w tym:

 
Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 231 481,48 250 000,00
2 9 351,85 10 100,00
3 27 777,78 30 000,00
4 12 500,00 13 500,00
5 12 962,96 14 000,00
6 12 962,96 14 000,00
7 27 777,78 30 000,00
334 814,81 361 600,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 361 600,00 zł brutto, w tym:

 
Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 231 481,48 250 000,00
2 9 351,85 10 000,00
3 27 777,78 30 100,00
4 12 500,00 13 500,00
5 12 962,96 14 000,00
6 12 962,96 14 000,00
7 27 777,78 30 000,00
334 814,81 361 600,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 361 600,00 zł brutto, w tym:

 
Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 231 481,48 250 000,00
2 27 777,78 30 000,00
3 9 351,85 10 100,00
4 12 500,00 13 500,00
5 12 962,96 14 000,00
6 12 962,96 14 000,00
7 27 777,78 30 000,00
334 814,81 361 600,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu i składania ofert oraz modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00322331/01 z dnia 2022-08-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

96019162-b249-4f77-b280-138d9b6d586e

Materiały do pobrania