Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 45 465,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00324048/01 z dnia 2022-08-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1f885e15-7a2b-4705-b6e1-eb1d80416051

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 45 465,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00324048/01 z dnia 2022-08-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1f885e15-7a2b-4705-b6e1-eb1d80416051

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 45 465,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00324048/01 z dnia 2022-08-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1f885e15-7a2b-4705-b6e1-eb1d80416051

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 45 465,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00324048/01 z dnia 2022-08-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1f885e15-7a2b-4705-b6e1-eb1d80416051

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00324048/01 z dnia 2022-08-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1f885e15-7a2b-4705-b6e1-eb1d80416051

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00324048/01 z dnia 2022-08-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1f885e15-7a2b-4705-b6e1-eb1d80416051

Materiały do pobrania