Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 28 485,68 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
7 2 630,00 2 840,00
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
26 376,00 28 485,68

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329564/01 z dnia 2022-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

45d6461f-2e6f-4ff6-b5a0-1ce974bbf288

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 28 485,68 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
7 2 630,00 2 840,00
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
26 376,00 28 485,68

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329564/01 z dnia 2022-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

45d6461f-2e6f-4ff6-b5a0-1ce974bbf288

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 28 485,68 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
7 2 630,00 2 840,00
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
26 376,00 28 485,68

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329564/01 z dnia 2022-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

45d6461f-2e6f-4ff6-b5a0-1ce974bbf288

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 28 485,68 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
7 2 630,00 2 840,00
9 6 600,00 7 128,00
10 2 200,00 2 376,00
11 14 946,00 16 141,68
26 376,00 28 485,68

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329564/01 z dnia 2022-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

45d6461f-2e6f-4ff6-b5a0-1ce974bbf288

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329564/01 z dnia 2022-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

45d6461f-2e6f-4ff6-b5a0-1ce974bbf288

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329564/01 z dnia 2022-09-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

45d6461f-2e6f-4ff6-b5a0-1ce974bbf288

Materiały do pobrania