Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 125 700,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 9 512,20 11 700,00
2 25 000,00 27 000,00
3 57 407,41 62 000,00
4 23 148,15 25 000,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 125 700,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 9 512,20 11 700,00
2 25 000,00 27 000,00
3 57 407,41 62 000,00
4 23 148,15 25 000,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 125 700,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 9 512,20 11 700,00
2 25 000,00 27 000,00
3 57 407,41 62 000,00
4 23 148,15 25 000,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 125 700,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 9 512,20 11 700,00
2 25 000,00 27 000,00
3 57 407,41 62 000,00
4 23 148,15 25 000,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 128 700,00 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 9 512,20 11 700,00
2 25 000,00 27 000,00
3 57 407,41 62 000,00
4 23 148,15 25 000,00

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00341980/01 z dnia 2022-09-09

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

8b0fdf1c-2e6d-4f37-8915-54180b69254d

Materiały do pobrania