Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 259 945,85 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
2 15 991,90 17 271,25
3 4 143,75 4 475,26
4 805,00 869,40
7 53 732,00 58 030,56
9 14 940,00 16 135,20
14 89 444,75 96 600,33
15 8 402,50 9 074,70
17 7 920,00 8 553,60
22 7 060,00 8 025,30
23 4 600,00 4 968,00
24 1 440,00 1 555,20
25 875,00 945,00
26 2 129,00 2 299,32
27 1 200,00 1 296,00
28 2 340,00 2 527,20
29 22 211,00 27 319,53
RAZEM 237 234,90 zł 259 945,85 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz. 2 w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 259 945,85 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
2 15 991,90 17 271,25
3 4 143,75 4 475,26
4 805,00 869,40
7 53 732,00 58 030,56
9 14 940,00 16 135,20
14 89 444,75 96 600,33
15 8 402,50 9 074,70
17 7 920,00 8 553,60
22 7 060,00 8 025,30
23 4 600,00 4 968,00
24 1 440,00 1 555,20
25 875,00 945,00
26 2 129,00 2 299,32
27 1 200,00 1 296,00
28 2 340,00 2 527,20
29 22 211,00 27 319,53
RAZEM 237 234,90 zł 259 945,85 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz. 2 w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 259 945,85 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
2 15 991,90 17 271,25
3 4 143,75 4 475,26
4 805,00 869,40
7 53 732,00 58 030,56
9 14 940,00 16 135,20
14 89 444,75 96 600,33
15 8 402,50 9 074,70
17 7 920,00 8 553,60
22 7 060,00 8 025,30
23 4 600,00 4 968,00
24 1 440,00 1 555,20
25 875,00 945,00
26 2 129,00 2 299,32
27 1 200,00 1 296,00
28 2 340,00 2 527,20
29 22 211,00 27 319,53
RAZEM 237 234,90 zł 259 945,85 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz. 2 w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 259 945,85 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
2 15 991,90 17 271,25
3 4 143,75 4 475,26
4 805,00 869,40
7 53 732,00 58 030,56
9 14 940,00 16 135,20
14 89 444,75 96 600,33
15 8 402,50 9 074,70
17 7 920,00 8 553,60
22 7 060,00 8 025,30
23 4 600,00 4 968,00
24 1 440,00 1 555,20
25 875,00 945,00
26 2 129,00 2 299,32
27 1 200,00 1 296,00
28 2 340,00 2 527,20
29 22 211,00 27 319,53
RAZEM 237 234,90 zł 259 945,85 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz. 2 w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 259 945,85 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
2 15 991,90 17 271,25
3 4 143,75 4 475,26
4 805,00 869,40
7 53 732,00 58 030,56
9 14 940,00 16 135,20
14 89 444,75 96 600,33
15 8 402,50 9 074,70
17 7 920,00 8 553,60
22 7 060,00 8 025,30
23 4 600,00 4 968,00
24 1 440,00 1 555,20
25 875,00 945,00
26 2 129,00 2 299,32
27 1 200,00 1 296,00
28 2 340,00 2 527,20
29 22 211,00 27 319,53
RAZEM 237 234,90 zł 259 945,85 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz. 2 w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz. 2 w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00348766/01 z dnia 2022-09-15

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

219c2a32-91f6-4de2-9069-efd4e72577cd

Materiały do pobrania