Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-35/2022/MJ

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-35/2022/MJ

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-35/2022/MJ

Dotyczy postępowania pn.Dostawa worków na odpady dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania