Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 341 870,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja SWZ i Załącznika nr 6.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00365403/01 z dnia 2022-09-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Identyfikator postępowania w miniportalu

d17e43d4-f7dc-42f1-9a05-6e8b91e448ce

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 341 870,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja SWZ i Załącznika nr 6.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00365403/01 z dnia 2022-09-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Identyfikator postępowania w miniportalu

d17e43d4-f7dc-42f1-9a05-6e8b91e448ce

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 341 870,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja SWZ i Załącznika nr 6.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00365403/01 z dnia 2022-09-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Identyfikator postępowania w miniportalu

d17e43d4-f7dc-42f1-9a05-6e8b91e448ce

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja SWZ i Załącznika nr 6.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00365403/01 z dnia 2022-09-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Identyfikator postępowania w miniportalu

d17e43d4-f7dc-42f1-9a05-6e8b91e448ce

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00365403/01 z dnia 2022-09-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala.

Identyfikator postępowania w miniportalu

d17e43d4-f7dc-42f1-9a05-6e8b91e448ce

Materiały do pobrania