Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 482 252,40 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ.

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 482 252,40 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ.

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 482 252,40 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ.

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 482 252,40 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ.

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ.

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ.

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ.

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

UWAGA!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

 

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 11.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2022 roku o godzinie 10:15.”


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370511/01 z dnia 2022-09-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

eebf00e7-98cc-4534-b1b2-29f089d272f0

Materiały do pobrania