Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 213 735,60 zł brutto.


Cz. 2

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

UWAGA!

Zamiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Cz. 1

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00372786/01 z dnia 2022-09-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3615ecf2-7169-4ec0-8bbd-3001006d3eff

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 213 735,60 zł brutto.


Cz. 2

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

UWAGA!

Zamiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Cz. 1

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00372786/01 z dnia 2022-09-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3615ecf2-7169-4ec0-8bbd-3001006d3eff

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 213 735,60 zł brutto.


Cz. 2

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

UWAGA!

Zamiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Cz. 1

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00372786/01 z dnia 2022-09-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3615ecf2-7169-4ec0-8bbd-3001006d3eff

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 213 735,60 zł brutto.


Cz. 2

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

UWAGA!

Zamiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Cz. 1

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00372786/01 z dnia 2022-09-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3615ecf2-7169-4ec0-8bbd-3001006d3eff

Materiały do pobrania

Cz. 2

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

UWAGA!

Zamiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Cz. 1

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00372786/01 z dnia 2022-09-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3615ecf2-7169-4ec0-8bbd-3001006d3eff

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00372786/01 z dnia 2022-09-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3615ecf2-7169-4ec0-8bbd-3001006d3eff

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00372786/01 z dnia 2022-09-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych  wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF.

Identyfikator postępowania w miniportalu

3615ecf2-7169-4ec0-8bbd-3001006d3eff

Materiały do pobrania