Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 578 112,78 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
1 169 173,00 182 706,84
2 11 939,20 12 894,34
3 50 652,35 54 559,08
4 51 476,56 55 594,68
5 227 600,00 245 808,00
6 3 186,00 3 440,88
7 21 262,50 22 963,50

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu nr 8.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380684/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

a0def280-a635-47eb-8042-4a290f46fc11

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 578 112,78 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
1 169 173,00 182 706,84
2 11 939,20 12 894,34
3 50 652,35 54 559,08
4 51 476,56 55 594,68
5 227 600,00 245 808,00
6 3 186,00 3 440,88
7 21 262,50 22 963,50

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu nr 8.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380684/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

a0def280-a635-47eb-8042-4a290f46fc11

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 578 112,78 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
1 169 173,00 182 706,84
2 11 939,20 12 894,34
3 50 652,35 54 559,08
4 51 476,56 55 594,68
5 227 600,00 245 808,00
6 3 186,00 3 440,88
7 21 262,50 22 963,50

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu nr 8.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380684/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

a0def280-a635-47eb-8042-4a290f46fc11

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 578 112,78 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
1 169 173,00 182 706,84
2 11 939,20 12 894,34
3 50 652,35 54 559,08
4 51 476,56 55 594,68
5 227 600,00 245 808,00
6 3 186,00 3 440,88
7 21 262,50 22 963,50

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu nr 8.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380684/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

a0def280-a635-47eb-8042-4a290f46fc11

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 578 112,78 zł brutto, w tym:

Nr pakietu Wartość netto Wartość brutto
2 169 173,00 182 706,84
2 11 939,20 12 894,34
3 50 652,35 54 559,08
4 51 476,56 55 594,68
5 227 600,00 245 808,00
6 3 186,00 3 440,88
7 21 262,50 22 963,50

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu nr 8.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380684/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

a0def280-a635-47eb-8042-4a290f46fc11

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

UWAGA!

Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu nr 8.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380684/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

a0def280-a635-47eb-8042-4a290f46fc11

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380684/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia.

Identyfikator postępowania w miniportalu

a0def280-a635-47eb-8042-4a290f46fc11

Materiały do pobrania