Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 302 400,00 zł.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 5 i nr 3 do SWZ.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 22.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379826/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1d858a84-bbb8-480b-a6e9-e1af1afdb595

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 302 400,00 zł.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 5 i nr 3 do SWZ.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 22.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379826/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1d858a84-bbb8-480b-a6e9-e1af1afdb595

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 302 400,00 zł.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 5 i nr 3 do SWZ.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 22.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379826/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1d858a84-bbb8-480b-a6e9-e1af1afdb595

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 302 400,00 zł.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 5 i nr 3 do SWZ.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 22.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379826/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1d858a84-bbb8-480b-a6e9-e1af1afdb595

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 5 i nr 3 do SWZ.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 22.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379826/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1d858a84-bbb8-480b-a6e9-e1af1afdb595

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawieart. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 22.11.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 roku o godzinie 10:15.”

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379826/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1d858a84-bbb8-480b-a6e9-e1af1afdb595

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00379826/01 z dnia 2022-10-06

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg w przedmiocie: Dzierżawa analizatora back up do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych.

Identyfikator postępowania w miniportalu

1d858a84-bbb8-480b-a6e9-e1af1afdb595

Materiały do pobrania