Informacja dotycząca unieważnienia zapytania ofertowego w przedmiocie:Wykonanie audytu po dokonanym wdrożeniu systemów teleinformatycznych dla zadania pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-39/2022

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie audytu po dokonanym wdrożeniu systemów teleinformatycznych dla zadania pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala”

Materiały do pobrania

Informacja dotycząca unieważnienia zapytania ofertowego w przedmiocie:Wykonanie audytu po dokonanym wdrożeniu systemów teleinformatycznych dla zadania pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-39/2022

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie audytu po dokonanym wdrożeniu systemów teleinformatycznych dla zadania pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-39/2022

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie audytu po dokonanym wdrożeniu systemów teleinformatycznych dla zadania pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala”

Materiały do pobrania