Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1 zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


UWAGA!

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 43 Załącznika nr 2 - OPZ, powinien być wyceniony zestaw tonerów - 4 kolory.


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - OPZ do zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1 zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


UWAGA!

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 43 Załącznika nr 2 - OPZ, powinien być wyceniony zestaw tonerów - 4 kolory.


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - OPZ do zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


UWAGA!

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 43 Załącznika nr 2 - OPZ, powinien być wyceniony zestaw tonerów - 4 kolory.


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - OPZ do zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


UWAGA!

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 43 Załącznika nr 2 - OPZ, powinien być wyceniony zestaw tonerów - 4 kolory.


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - OPZ do zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

UWAGA!

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 43 Załącznika nr 2 - OPZ, powinien być wyceniony zestaw tonerów - 4 kolory.


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - OPZ do zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - OPZ do zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-34/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania