Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego pn.Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-41/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego pn.Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-41/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-41/2022

Dotyczy postępowania pn.Dostawa artykułów biurowych do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania