Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 134 946,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dokonano modyfikacji Zał. nr 1 (formularz oferty), nr 2 (OPZ) i nr 5 (wzór umowy).

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 23.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 20.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 134 946,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dokonano modyfikacji Zał. nr 1 (formularz oferty), nr 2 (OPZ) i nr 5 (wzór umowy).

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 23.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 20.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 134 946,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dokonano modyfikacji Zał. nr 1 (formularz oferty), nr 2 (OPZ) i nr 5 (wzór umowy).

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 23.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 20.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 134 946,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dokonano modyfikacji Zał. nr 1 (formularz oferty), nr 2 (OPZ) i nr 5 (wzór umowy).

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 23.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 20.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dokonano modyfikacji Zał. nr 1 (formularz oferty), nr 2 (OPZ) i nr 5 (wzór umowy).

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 23.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 20.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 23.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 20.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

Zmianie ulega:

 1. Rozdział XVI ust. 1 - Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, i jest do dnia 20.12.2022 r.

 1. Rozdział XVIII ust. 1 i ust. 2

„1.Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2022 roku o godzinie 10:15.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania są w opracowaniu.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429015/01 z dnia 2022-11-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

6aa964ce-8f51-4b1e-a0d5-427fa61001a7

Materiały do pobrania