Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 1 541 190,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S219 14/11/2022 629483-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 219-629483

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629483-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2c2169fd-ac5a-4964-9fef-30392c65406e

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 1 541 190,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S219 14/11/2022 629483-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 219-629483

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629483-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2c2169fd-ac5a-4964-9fef-30392c65406e

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 1 541 190,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S219 14/11/2022 629483-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 219-629483

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629483-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2c2169fd-ac5a-4964-9fef-30392c65406e

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 1 541 190,00 zł brutto.


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S219 14/11/2022 629483-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 219-629483

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629483-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2c2169fd-ac5a-4964-9fef-30392c65406e

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Dz.U./S S219 14/11/2022 629483-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 219-629483

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629483-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2c2169fd-ac5a-4964-9fef-30392c65406e

Materiały do pobrania

Dz.U./S S219 14/11/2022 629483-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 219-629483

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629483-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2c2169fd-ac5a-4964-9fef-30392c65406e

Materiały do pobrania

Dz.U./S S219 14/11/2022 629483-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 219-629483

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:629483-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2c2169fd-ac5a-4964-9fef-30392c65406e

Materiały do pobrania