PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat,
lub
➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,
➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,
➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,
➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,
➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień,
to zapraszamy do SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ.

Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.

ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat,
lub
➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,
➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,
➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,
➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,
➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień,
to zapraszamy do
SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ.

Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.

ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat,
lub
➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,
➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,
➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,
➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,
➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień,
to zapraszamy do
SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ.
Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.
Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.

ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat,
lub
➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,
➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,
➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,
➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,
➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień, to zapraszamy do
SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ. Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego. Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.

ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat, lub
➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,
➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,
➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,
➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,
➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień, to zapraszamy do
SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ. Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego. Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.

ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat, lub
➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,
➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,
➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,
➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,
➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień, to zapraszamy do
SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ. Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego. Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.

ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat, lub
➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego,
➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach,
➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego,
➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego,
➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień, to zapraszamy do
SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ. Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego. Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.
ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA
SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych.
Jeżeli:
➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat, lub ➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego, ➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach, ➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego, ➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego, ➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień, to zapraszamy do
SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ. Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego. Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42.
ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego  
PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO KOLONOSKOPIA PROFILAKTYCZNA SPZZOZ w Wyszkowie zawarł umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie realizacji badań diagnostycznych kolonoskopii w programie badań przesiewowych. Jeżeli: ➢ jesteś w wieku od 50 do 65 lat, lub ➢ w wieku od 40 do 49 lat i u Twoich rodziców, rodzeństwa lub dzieci kiedykolwiek zdiagnozowano raka jelita grubego, ➢ nie wykonywano u Ciebie kolonoskopii w ostatnich 10 latach, ➢ nie masz zdiagnozowanego raka jelita grubego, ➢ nie masz objawów sugerujących istnienia raka jelita grubego, ➢ nie obserwujesz takich objawów jak krew w kale, anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu (zaburzenia) wypróżnień, to zapraszamy do SPZZOZ w Wyszkowie celem wykonania profilaktycznej kolonoskopii, w całości finansowanej przez NFZ. Objęcie profilaktyką jak największej populacji spełniającej powyższe kryteria ma na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego oraz zmniejszenie zapadalności na nowotwory dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego. Warunkiem zapisu na badanie jest zapoznanie się, wypełnienie oraz dostarczenie do Pracowni endoskopowej ankiety oraz zgody na przetwarzanie danych. Ankietę i wzór zgody możesz pobrać ze strony internetowej szpitala lub bezpośrednio w Pracowni endoskopowej. Informacje możesz pozyskać pod numerem telefonu (29) 743-76-42. ANKIETA dla pacjentów objętych programem badań przesiewowych raka jelita grubego