Informacja o wyniku, dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania, dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert oraz zmodyfikowano Zał. nr 2 OPZ.

Odpowiedzi na pytania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2022

Dotyczy postępowania pn.Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku, dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania, dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert oraz zmodyfikowano Zał. nr 2 OPZ.

Odpowiedzi na pytania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2022

Dotyczy postępowania pn.Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania, dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert oraz zmodyfikowano Zał. nr 2 OPZ.

Odpowiedzi na pytania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2022

Dotyczy postępowania pn.Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania, dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2022

Dotyczy postępowania pn.Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-45/2022

Dotyczy postępowania pn.Zakup, dostaw i uruchomienie  Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania