Ogłoszenie nr 2023/BZP 00012107/01 z dnia 2023-01-05

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00012107/01 z dnia 2023-01-05

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00012107/01 z dnia 2023-01-05

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij