Ogłoszenie nr 2022/BZP 00464349/01 z dnia 2022-11-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00464349/01 z dnia 2022-11-29

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij