Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania