Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa podtlenku azotu medycznego, ciekłego azotu medycznego i argonu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-3/2023

Dotyczy postępowania pn.Dostawa podtlenku azotu medycznego, ciekłego azotu medycznego i argonu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa podtlenku azotu medycznego, ciekłego azotu medycznego i argonu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-3/2023

Dotyczy postępowania pn.Dostawa podtlenku azotu medycznego, ciekłego azotu medycznego i argonu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-3/2023

Dotyczy postępowania pn.Dostawa podtlenku azotu medycznego, ciekłego azotu medycznego i argonu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania