Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Konserwacja, przeglądy i naprawa dźwigów osobowych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2023

Dotyczy postępowania pn.Konserwacja, przeglądy i naprawa dźwigów osobowych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Konserwacja, przeglądy i naprawa dźwigów osobowych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2023

Dotyczy postępowania pn.Konserwacja, przeglądy i naprawa dźwigów osobowych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-4/2023

Dotyczy postępowania pn.Konserwacja, przeglądy i naprawa dźwigów osobowych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania