Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-6/2023

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień dla zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 61/9”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-6/2023

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień dla zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 61/9”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-6/2023

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień dla zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 61/9”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-6/2023

Dotyczy postępowania pn.Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień dla zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na ul. Gen. Józefa Sowińskiego 61/9”

Materiały do pobrania