Ogłoszenie nr 2023/BZP 00086642/01 z dnia 2023-02-08

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij