Zamówienia publiczne – poza ustawą PZP – Aktualne

Informacja o wyniku zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-12/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Zamówienia publiczne – poza ustawą PZP – Aktualne

Informacja o wyniku zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-12/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Zamówienia publiczne – poza ustawą PZP – Aktualne

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-12/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-12/2023

Dotyczy postępowania pn.Awaryjne uwalnianie osób z dźwigów osobowych SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania