Informacja o wyniku postępowania.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO - cz. 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO.

Materiały do pobrania


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot konkursu

Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO - cz. 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO.

Materiały do pobrania


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot konkursu

Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO - cz. 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO.

Materiały do pobrania


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot konkursu

Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWKO - cz. 2

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO.

Materiały do pobrania


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot konkursu

Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWKO.

Materiały do pobrania


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot konkursu

Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot konkursu

Świadczenie usług medycznych w zakresie teleradiologii na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania