Ogłoszenie nr 2023/BZP 00116134/01 z dnia 2023-03-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00116134/01 z dnia 2023-03-01

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij