Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-14/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie” - Pakiet nr 16 i 17

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-14/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie” - Pakiet nr 16 i 17

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-14/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie” - Pakiet nr 16 i 17

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-14/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie” - Pakiet nr 16 i 17

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-14/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie” - Pakiet nr 16 i 17

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-14/2023

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie” - Pakiet nr 16 i 17

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-14/2023 Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie” - Pakiet nr 16 i 17

Materiały do pobrania