Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2023

Dotyczy postępowania pn. „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2023

Dotyczy postępowania pn. „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do postępowania.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2023

Dotyczy postępowania pn. „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2023

Dotyczy postępowania pn. „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2023

Dotyczy postępowania pn. „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania