Ogłoszenie nr 2023/BZP 00139510/01 z dnia 2023-03-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00139510/01 z dnia 2023-03-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00139510/01 z dnia 2023-03-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij