Ogłoszenie nr 2023/BZP 00146011/01 z dnia 2023-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij