Ogłoszenie nr 2023/BZP 00145916/01 z dnia 2023-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00139510/01 z dnia 2023-03-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij