Ogłoszenie nr 2023/S 070-208731 z dnia 2023-04-07 S70

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków SPZZOZ w Wyszkowie .

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij tutaj