Ogłoszenie nr 2023/BZP 00193977/01 z dnia 2023-04-26

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij