Ogłoszenie nr 2023/BZP 00195804/01 z dnia 2023-04-27

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  i Laboratorium Analitycznego  SPZZOZ w Wyszkowie.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij