Ogłoszenie w Biuletynie  UE nr 2023/S 085-262490 z dnia 2023-05-02

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Całodobowe utrzymanie czystości w SPZZOZ w Wyszkowie .

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij