Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz3.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz1.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2023

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie usługi w zakresie całodobowego odbioru, transportu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz3.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz1.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2023

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie usługi w zakresie całodobowego odbioru, transportu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania - cz3.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz1.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2023

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie usługi w zakresie całodobowego odbioru, transportu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania - cz2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania - cz1.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2023

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie usługi w zakresie całodobowego odbioru, transportu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2023

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie usługi w zakresie całodobowego odbioru, transportu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2023

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie usługi w zakresie całodobowego odbioru, transportu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2023

Dotyczy postępowania pn. „Wykonanie usługi w zakresie całodobowego odbioru, transportu oraz przechowywania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania