Informujemy, że SPZZOZ w Wyszkowie ma podpisane porozumienie z Medyczną Szkołą Policealną w Wołominie w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy tej szkoły.